Komend concert

Op zaterdag 14 juni om 20:00 u speelt TIMBER Blazersensemble een avontuurlijk Frans programma onder leiding van dirigent Ivo Meinen in de Thomaskerk te Amsterdam.

LEONARD BESSELING  is de solist in een virtuoos concert van Ibert voor cello en blazers.
Verder speelt Timber korte composities van Debussy en Milhaud.

Entree: vrijwillige bijdrage, reserveren via ensembletimber@gmail.com

LeonardBesseling (2)
Leonard Besseling

Het zelfde programma speelt Timber op 22 juni ’s middags om 13:00, 14:00, 15:00 en 16:00 in Ransdorp, als onderdeel van het project Waterland-Kerkenland.
Het publiek fietst die middag tussen de kerken van Waterland heen en weer (zie www.kerkencultuurwaterland.nl). Het programma is vrij toegankelijk.